Selecteer een pagina

Een Smart Building? Hoe dan?

Een Smart Building? Hoe dan?

Er verschijnen steeds meer berichten in het nieuws, op LinkedIn en bij bouwbeurzen dat de trend is om bij nieuwbouw, maar ook bij renovatie, te investeren in een Smart Building. Dit ontken ik niet, alleen zie ik wel verschillende visies ontstaan. Vanuit de bouwbedrijven zie je een focus op de gebouwgebonden automatisering (klimaat, licht, toegang, etc.). Daarnaast sluiten ze graag zo vroeg mogelijk aan bij de plannenmakerij van het gebouw. Leveranciers hebben met een functionele oplossing (denk aan indoor locatiebepaling, benutting & bezetting, etc.) meer een focus vanuit ICT.

De kracht om een Smart Building te realiseren zit in het combineren van de twee. De basis voor een Smart Building gaat namelijk uit van een veilige betrouwbare generieke gebouwgebonden ICT infrastructuur. Die moet verschillende groepen gebruikers bewegingsvrijheid bieden in het gebouw waarbij gebouwgebonden en ICT systemen veilig naadloos met elkaar samenwerken.

De strategie

De huidige bouwtechniek en gebouwgebonden systemen zijn grotendeels opgebouwd in eigen systemen (verzuilde systemen/silo’s). Dit maakt het lastig om over deze systemen heen te communiceren en interacteren. Voor de convergentie van deze bouwsystemen (zoals sensoren, verlichting, verwarming en ventilatie) is transformatie naar één IP-systeem essentieel. Dit geldt ook voor beveiliging en audio-video apparatuur. Zo creëer je een veerkrachtig en robuust IP-communicatieplatform als standaard voor het aansluiten van ICT en gebouwgebonden systemen.

Een Smart Building begrijpt de behoeften van zijn gebruikers en is ingericht om efficiënt en productief (samen) te kunnen werken. Een Smart Building is een gebouw waarin inspiratie, ideeën en innovatie worden gestimuleerd. Waarin systemen onderling communiceren, zelfsturend worden en menselijke interactie & ingrijpen steeds minder nodig is.

Daarom is het belangrijk om de strategie niet (alleen) te baseren op de techniek. Strategie moet gekoppeld worden aan begrippen als duurzaamheid, samenwerking, uitdagen & inspireren, gebouwbenutting & bezetting of veiligheid. Binnen deze begrippen is een Smart Building ondersteunend en worden de technieken vanuit de gebouwgebonden automatisering & ICT verenigd in 1 platform.

Neem bijvoorbeeld het nastreven van een duurzaamheidsambitie. Dit is met de inzet van een Smart Building te realiseren voor het klimaat, de verlichting of de inzet van apparaten met een laag energieverbruik. Door op deze manier de strategie te creëren ontstaat er voor alle betrokkenen een duidelijk beeld in de richting van de realisatie van een Smart Building.

Uiteraard is het mogelijk om meerdere begrippen te hanteren in de strategie om zo maximaal de toepassingen in te zetten.

smart building overzicht

 

Smart Building: Waar moet je op letten?

Smart Building is een gedachtegang (en geen product dat op de plank ligt) waarbij de aanpak bestaat uit 3 fases.Het uitgangspunt van het Smart Building-concept is dat het elementen en systemen:

  • integreert waar dit kan, waar dit duurzaamheidsambities ondersteunt, waar dit gebruiksgemak bevordert en;
  • scheidt waar dit nodig is voor het garanderen van de beschikbaarheid van voorzieningen, de betrouwbaarheid of voor het voldoen aan de kaders van de beveiliging van en regelgeving omtrent informatie.

 

Het overnemen of adopteren van deze aanpak zorgt dat één IP-communicatieplatform de standaard wordt voor het verbinden van gebouwgebonden systemen en ICT. Een slim gebouw moet uitgaan van één generieke IP-netwerkinfrastructuur waarin gebouwgebonden systemen en ICT systemen voor de gebruikers van dezelfde infrastructuur gebruik maken. Door uit te gaan van één infrastructuur kan de fysieke bekabeling verregaand versimpeld worden. Ten eerste omdat daarmee de impact van de bekabeling op het gebouw beperkt kan worden. Ten tweede omdat het in de exploitatieperiode verschillende en mogelijk wisselende veranderingen moet ondersteunen.

De mogelijkheden

Eén netwerk biedt mogelijkheden om meer en effectiever inzicht te krijgen in het daadwerkelijk functioneren van de systemen. Ook kan er intelligentie worden geput door systemen op een slimme manier met elkaar te laten samenwerken.

Als meer apparaten en sensoren aangesloten zijn op het één IP-netwerk krijg je ook meer toegang tot deze nieuwe gegevens / data. De gegevens helpen een dieper inzicht te krijgen in de dagelijkse gang van zaken. Bijvoorbeeld van de omgeving en het gebouw en is de basis voor de echte winst in productiviteit en efficiëntie. De opslag van gegevens / data kan variëren van rauwe data (een exacte kopie van bron of systeemgegevens) naar getransformeerde data die wordt gebruikt voor diverse taken, waaronder rapportage, visualisatie, analyse en machine learning.

Een eenduidig platform faciliteert het slim combineren van functies en de integratie van eigen apparaten (tablets, smartphones) en fysieke beveiliging tot gebouwgebonden (facilitaire), beheer- en technische installatiesystemen. Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijk te realiseren effectiviteit. Elke convergentie of integratie moet daadwerkelijk waarde toevoegen en tegelijkertijd de betrouwbaarheid en de veiligheid niet compromitteren. Een app op een smartphone of tablet kan dienen als bedienpaneel voor de technische systemen in een ruimte. Een facilitair systeem kan worden gevoed vanuit een gebouwgebonden of ICT systeem voor de boekingen van een bepaalde ruimte, maar ook voorkoeling aan de hand van de agenda voor een ruimte zoals die in een digitale agenda vermeld staan.

Gaan starten

De strategie voor een Smart Building komt het best tot zijn recht binnen nieuwbouw. Toch kan ook bestaande bouw (of renovatie) profiteren van slimme en intelligente toepassingen. Denk aan een uitbreiding van WiFi-toegangspunten om locatie-gebaseerde diensten te implementeren. Of sensoren inzetten om van een ruimte de temperatuur of het CO2-gehalte te meten. Stimuleer samenwerking door gebruik te maken van collaboration-platforms en deze te integreren binnen het gebouw. Kortom de mogelijkheden zijn eindeloos.