Selecteer een pagina

Digitale Transformatie werkt niet! (zonder holistische aanpak)

Digitale Transformatie werkt niet! (zonder holistische aanpak)

Hoewel COVID-19 bij veel bedrijven enorme druk legt op de omzet, brengt dit virus ook positieve kanten met zich mee. Bedrijven worden namelijk gedwongen om hun huidige verdienmodel en organisatiestructuur kritisch te evalueren. De conclusie: Een digitale transformatie is onvermijdelijk maar kan alleen als er disruptief en vooral holistisch te werk wordt gegaan.

Digitale Transformatie 1.0 werkt niet zoals gedacht
Nu veel bedrijven onder grote economische druk staan, komen zij tot de conclusie dat er iets moet veranderen. Maar wat? Verdere digitalisering van de organisatie is vaak niet het eerste waaraan wordt gedacht omdat men de perceptie heeft dat het gaat om het zoveelste IT-project. Dit kost geld en levert niks op… toch?

Veel bedrijven hebben al eens geïnvesteerd in een verbetering van de IT-infrastructuur als een stap in hun digitale transformatie. Maar IT is verworden tot een commodity waardoor kapitaalintensieve investeringen veelal hebben geleid tot negatieve rendementen. Sommige bedrijven hebben hun al hun bestaande data en applicaties overgezet naar de cloud en denken hiermee volledig Future Fit te zijn. Maar een digitale transformatie gaat veel verder dan het vervangen van de IT-infrastructuur. Werken vanuit de cloud heeft geleid tot zeer beperkte kostenbesparingen omdat IT kosten maar een marginaal onderdeel uitmaken van de totale operationele kosten van een organisatie.

Digitale Transformatie 4.0 levert wel geld op!
Het doel van een Digitale Transformatie is dat het juist geld oplevert. Maar hoe doe je dit in tegenstelling tot de 1.0 versie. Want investeren in een nieuwe IT-infrastructuur kost toch geld?

Het geheim van een goed doorgevoerde Digitale Transformatie is de holistische aanpak. Het is namelijk een metamorfose van het hele bedrijf. Waarbij m.n. het Business Operating Model met een data centrische IT-architectuur het geheim van de smid is.

De essentie van de Digitale Transformatie 4.0 is niet de inzet van een diversiteit aan IT-tools, maar het Operating Model zo adaptief mogelijk te maken en daarmee exponentiële waarde te genereren.

Als COVID-19 ons iets heeft geleerd is dat bedrijven, meer dan ooit, te maken hebben met onvoorziene veranderingen en een toekomst vol onzekerheden. Maar als er effectief wordt ingespeeld op veranderingen, kan dit resulteren in verbeterde prestaties, verhoogde tevredenheid van alle stakeholders (inclusief die van de medewerkers) en innovatieve groei.

Digital Diamand Digital Transformation


Een holistische aanpak is de sleutel tot verbeterde prestaties
Inspelen op onvoorziene veranderingen en (toekomstige) onzekerheden vergt een flexibele en dynamische houding van de hele organisatie. Dit kan alleen als de organisatie data centrisch werkt.

Overstappen naar een data centrisch platform is een goede eerste stap maar werkt alleen als onnodige data en applicaties worden gereduceerd. De volgende stap is data gedreven werken. Wanneer als iedereen in de organisatie beslissingen neemt met de data die voor hun toegankelijk is, kunnen processen sneller en efficiënter doorlopen worden.

Belangrijk is het creëren van een schaalbaar, adaptief Operating Model waar vervolgens elk Business Model op aangesloten kan worden. Technologieën zoals Artificial Intelligence of Blockchain zijn essentieel om nieuwe product marktcombinaties te ontwikkelen en Time-to-Market te versnellen. Zodra er cash flow wordt gegenereerd, door te werken vanuit dit data centrisch platform (m.b.v. bijvoorbeeld Artificial Intelligence), kan deze als Immateriële activa (DIA) worden geactiveerd op de balans. Vanuit de accounting principes leidt een dergelijk activering, mits er voldoende cash flow over de data loopt tot een exponentiële waardevermeerdering van de balanswaarde.

De mens is de sleutel tot ieder succes
Het succes van een organisatie staat of valt met de kwaliteit en de betrokkenheid van de mensen. Daarom staan deze centraal in de Digitale Transformatie 4.0. Dit moet echter niet verward worden met een reorganisatie. Men moet juist worden getraind in het data gedreven werken waardoor de productiviteit aanzienlijk zal toenemen.

Governance, Risk & Compliance
De laatste stap in deze holistische metamorfose is de aanpak van Governance, Risk & Compliance. Want wat als het data centrische platform, de organisatie direct toegang geeft tot het voldoen aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn? Dan worden daarmee de risico’s op cyber breaches en andere incidenten tot een minimum beperkt.

Geen geld voor Digitale Transformatie 4.0? Think Again!
Dit is natuurlijk een heftig verhaal maar waar haal je als bedrijf het geld vandaan om de Digitale Transformatie 4.0 door te voeren in de organisatie. Transformeren kost geld zeker in een tijd waar er geen geld en tijd meer is.

De Digitale transformatie is gebaseerd op een zelf-financieringsmethodiek waarbij de afbouw van de business, de IT legacy en de overgang naar een data centrisch platform versneld leidt tot lagere operationele kosten en waardecreatie.

FutureXL maakt gebruik van een pragmatische aanpak om in een kort tijdsbestek, o.b.v. zelf-financiering, het Operating Model dus schaalbaar en adaptief te maken.

Whitepaper Digitale Transformatie 4.0

De Digitale Transformatie 4.0 is geen IT vraagstuk!

Het is disruptief en holistisch. De Digitale Transformatie 4.0 is een metamorfose van de hele organisatie.

Whitepaper The Future of Work

De grote uitdaging bij het invullen van bovenstaande vacatures is dat meerdere organisaties op zoek zijn naar deze professionals. Dit leidt tot schaarste. Onze zienswijze hierop hebben wij omschreven in de Whitepaper ‘The Future of Work’.

Whitepaper Digital Hero 2021

De markt lijkt op dit moment misschien wel stil te staan, maar de ontwikkelingen gaan op de achtergrond keihard door.

Door nu te na te denken over toekomstige projecten en welke Digital Leader hierbij past, kunnen organisaties bij het aantrekken van de markt direct schakelen.