Selecteer een pagina

Digitale transformatie – maar dan echt

Digitale transformatie – maar dan echt

Anno 2020 zie je veel organisaties gebruikmaken van geavanceerde digitale technieken. Sommigen zien zelfs kans een groot deel van hun processen volledig te digitaliseren. Maar is dit ook digitale transformatie? Niet per se.

Stel, je wilt iets verzekeren. Volgens Martin van Capelleveen, Enterprise Architect Digital Transformation, krijg je dan hoogstwaarschijnlijk te maken met een oerwoud aan bedrijfsprocessen. “Allereerst leg je contact met een verzekeraar. Die taxeert de waarde van het te verzekeren object en berekent op basis van een risicomodel de premie die je moet betalen. Lijd je vervolgens schade? Dan meld je dit bij diezelfde verzekeraar. Die laat die schade taxeren, en keert al dan niet een bedrag uit. Vervolgens moet je de schade ook nog eens laten herstellen. Grote kans dat we dan al een paar weken verder zijn. Ben je bijvoorbeeld ondernemer, krijg je te maken met een stagnerende bedrijfsvoering.”

Dat kan anders, zegt Van Capelleveen. “Stel, jij start vandaag als verzekeringsmaatschappij. Dan is het niet waarschijnlijk dat je begint na te denken over je organisatiestructuur: welke mensen moet ik aannemen, en welke processen moet ik inrichten? Nee, je motto is: ik doe alles digitaal. Jij wilt de wereld niet vangen in processen, jij ziet alleen objecten en gebeurtenissen. Alles begint bij een digitale afdruk. Moet je mijn huis verzekeren? Dan leg je attributen van dat huis vast die relevant zijn voor een verzekeraar. Bijvoorbeeld: ligt de buurt onder of boven NAP? Of staat het huis in een regio die gevoelig is voor inbraak? Vervolgens moet je kunnen monitoren op gebeurtenissen die leiden tot schade, en op basis daarvan actie ondernemen.”

Platform

Hoe gaat dat in de praktijk? “Terug naar dat voorbeeld van mij en mijn huis”, zegt Van Capelleveen. “Ik ben een object, mijn huis is dat ook en hetzelfde geldt voor mijn dakkapel. En de gebeurtenis is dat mijn dakkapel is ingestort. Wat doe ik dan? Ik leg die schade vast, bijvoorbeeld door een foto. En die foto plaats ik op jouw platform. Op datzelfde platform zitten partijen die nu in actie komen. Dat kan bijvoorbeeld een taxateur zijn. Die stapt in zijn auto, doet de taxatie, en legt de resultaten vast, eveneens op dat platform. En je raadt het al: die gegevens komen weer onder de ogen van een aannemer en ook die komt in actie. Zo is niet alleen mijn schadeclaim snel beoordeeld, maar ook mijn probleem snel opgelost. En dat veel goedkoper dan met het huidige model dat gebaseerd is op processen.”

Maar dat is volgens hem niet alles. “Stel, een van je klanten is ondernemer in de kastuinbouw. Die genereert op jouw platform heel veel data. Geleidelijk krijg jij een steeds beter inzicht in welke gebeurtenissen in die context tot welke schade leiden en wat het effect daarvan is op de bedrijfsvoering van dat bedrijf. Door het leggen van verbanden met externe bronnen heb jij inzicht in stroomstoringen, storm en hagel en potentiële risico’s op overstromingen. Als jij ziet dat er sprake is van stroomuitval, stuur je een derde partij met een noodaggregaat om de bedrijf continuïteit te borgen. En als jij daar dan toch bent, kun je net zo goed het onderhoud voor je rekening nemen op de speciale lichtvoorzieningen binnen de kas. Immers die kan zomaar uitvallen, met alle gevolgen van dien. Daarnaast kun je gebruikmaken van sensordata, waardoor je kunt voorspellen wanneer kritische installaties dreigen uit te vallen. Geleidelijk schuif je samen met je klanten op van verzekeraar naar een dienstverlener die zorg draagt voor behoud van bedrijf. Je voegt dus veel waarde toe.”

Achmea

Is deze werkwijze voorbehouden aan jonge start-ups? “Absoluut niet”, zegt Van Capelleveen. “Kijk naar Achmea, nota bene een bedrijf uit 1811. Daar maken ze dit stapsgewijs waar. Ze realiseren zich bovendien dat je meer succes hebt in een ecosysteem van partijen. Daardoor heb je toegang tot een gedeeld digitaal platform. Een platform waar data uit diverse bronnen in samenhang jou de inzichten biedt waarop je je businessmodellen kunt uitbouwen. Een goed voorbeeld hiervan is BlueLabel.”